Video is een sterk communicatiemiddel dat zowel intern als extern ingezet kan worden voor zeer uiteenlopende doelen. Maar om te meten of het doel van video behaald is en om video te optimaliseren, is het belangrijk altijd goed de statistieken te controleren. In dit artikel worden een paar belangrijke statistieken toegelicht en waar op gelet moet worden.

Afhankelijk van waar video gehost wordt zijn er verschillende statistieken in te zien. Videoplayers als Wistia, Brightcove of JW player hebben zeer uitgebreide statistieken waar Vimeo en YouTube iets meer aan de oppervlakte zullen blijven. Maar ook Facebook en andere social media geven inzicht in basis statistieken. Met deze statistieken valt veel te leren over het succes van video.

Bereik

De meest basis statistiek is het aantal keer dat video bekeken is. Met het aantal views wordt het bereik gemeten. Hierbij is het belangrijk op te merken dat dit per platform verschillende gemeten wordt. Een view is niet overal hetzelfde. YouTube meet het aantal views pas na 30 seconde, Facebook al na 3, en andere platforms al bij een klik. Het ene platform meet elke view opnieuw, het andere platform meet maar 1 view per sessie, ook wanneer een video opnieuw wordt afgespeeld. De meetmethode moet hierbij dus altijd meegenomen worden in de conclusie. Bij bereik is het ook interessant om naar de demografie van het publiek te kijken. Bereikt de video vooral mannen of vrouw, binnen welke leeftijdscategorie en in welke regio wordt de video bekeken. Met deze informatie kan video optimaal afgestemd worden op de doelgroep. Als de doelgroep anders uitpakt dan gehoopt, moet gekeken worden naar of het type video of het platform wel geschikt is om deze te bereiken. Hoewel bereik een belangrijke graadmeter is, is het niet alleszeggend.

Engagement

Interactie

Engagement is een hele belangrijke factor. Waar views gaat over het bereik, gaat engagement over de betrokkenheid. Betrokkenheid is belangrijk omdat het bereik nog niets zegt of video ook effect heeft gehad. Een manier om effect te meten is betrokkenheid. Betrokkenheid kan gezien worden als emotionele betrokkenheid in termen van het actief de interactie met video aangaan. Dit kan in vorm van commentaar, shares, of likes. Dit toont aan dat de kijker een dusdanige betrokkenheid heeft dat hij of zij aangezet werd tot interactie. De video heeft de kijker geraakt. Een betrokken kijker is belangrijk omdat een kijker die video deelt ook weer zorgt voor een groter bereik.

Kijkersloyaliteit

Maar betrokkenheid kan ook gemeten worden in termen van aandachtspanne. In YouTube bijvoorbeeld is de kijkersloyaliteit te zien. Kijkersloyaliteit laat zien hoeveel procent van de kijkers op een bepaald moment van de video nog kijkt. Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit:

youtube analytics

 

YouTube zegt hierover “Absolute kijkersloyaliteit geeft aan hoe vaak een moment moment van je video wordt bekeken als percentage van het totale aantal weergaven. Terugspoelen en opnieuw bekijken kan leiden tot waarden die hoger zijn dan 100 procent.” Dit kan over de totale lengte uitgedrukt worden, waarbij dit uitgedrukt wordt in het gemiddeld percentage bekeken van de video. Het is interessant om deze resultaten naar andere video’s te leggen om te constateren of vergelijkbare video’s vergelijkbare resultaten geven. Wanneer video onverwacht minder betrokkenheid genereert, kan bovenstaande grafiek inzicht geven in het moment waarop de kijker afhaakt. In een volgende video is het verstandig hier rekening mee te houden. Haakt de kijker bijvoorbeeld aan het begin af, dan kan het lonen de kijker aan het begin direct nieuwsgierig te maken.

Afspeellocatie

Een ander aspect dat veel inzicht geeft in video en het mogelijk maakt video verder te optimaliseren is de afspeellocatie. Wanneer video vanuit een centraal punt embed of gedeeld wordt, is het interessant te kijken op welke platforms, en op welke devices dit gebeurt. Video op een mobiel apparaat wordt anders bekeken dan video op een desktop. Maar ook video in een tijdlijn op een social medium, of video op een website wordt anders bekeken. Wanneer geconstateerd wordt dat video vooral op social media gedeeld wordt, is het verstandig de inhoud en stijl hier op af te stemmen. Houd het kort, plaats de kern aan het begin en trek direct de aandacht. Wanneer video vooral op websites embed wordt of op YouTube bekeken wordt, zijn deze aspecten minder belangrijk. Doorgaans betreffen dit betrokkenere kijkers met een iets langere aandachtspanne.

Uiteraard valt er nog veel meer te meten. Videosstatistieken leveren uniek inzicht in het gedrag van de doelgroep waardoor video en de inzet hiervan geoptimaliseerd kan worden.