De hoeveelheid informatie die we dagelijks ontvangen blijft alsmaar groeien. Advertenties, afbeeldingen, copy, video’s en andere content blijft aan de lopende band voorbij komen zowel online als offline. Een publiek aanspreken en activeren lijkt praktisch onmogelijk. Een oplossing hiervoor: animaties. 

Animatie video’s zijn er in alle vormen en maten. Vaak worden ze ingezet om bepaalde ingewikkelde concepten of processen pakkend en bondig uit te leggen met een zogenaamde explanimation / how to video. De ene video spreekt een doelgroep echter meer aan dan een andere video. Wat is nu precies het geheim achter goede animatie video’s waarmee een specifieke doelgroep kan worden geactiveerd? 

Doelgroep leren kennen

Allereerst is het van belang dat jullie Clipforce producer, met wie jullie de animatie(s) maken, de doelgroep kent. Vragen zoals: welk publiek wordt aangesproken; wat zijn de kenmerken van dit publiek; waarmee worden zij geïnformeerd, en, hoe worden zij overtuigd, worden beantwoord alvorens uiteindelijk de Clipforce animator aan de slag gaat. 

De producer helpt vervolgens om een animatie-stijl te ontwikkelen die perfect aansluit bij de doelgroep, door te denken vanuit de persoon die de animatie gaat bekijken. Dankzij het uitdenken van de verschillende elementen die naar voren gehaald worden in de animatie, kan de doelgroep betrokken worden gehouden bij de animatie video en het doel van de video goed overgebracht worden. 

Tone of Voice

Wanneer er gesproken wordt over de Tone of Voice (ToV) van een tekst of video, dan hebben we het over de manier waarop een bedrijf of merk communiceert met de doelgroep, de voice van een organisatie. Hierbij staat voorop dat de doelgroep van een bedrijf aangesproken wordt op een manier die hen aantrekt en boeit. Bij animatie video’s kan hier nog iets creatiever nagedacht worden. Bijvoorbeeld: wordt er op een snel, of juist langzaam tempo uitgelegd; welke kleuren gebruik je, of, zet ik een mannen- of een vrouwenstem in. Alles is mogelijk, bij het maken van een animatie video. Op deze manier kan een video gecreëerd worden die een perfecte ToV neerzet voor het overbrengen van het bericht en de doelgroep activeren. 

Het gevoel

Een belangrijk aspect bij een animatie is het gevoel dat wordt opgewekt bij de kijkers. Mensen maken een uiteindelijke keuze om een bepaald gedrag te vertonen grotendeels gebaseerd op emoties en niet op feiten en ratio. Een goede animatie bevat dan ook een verhaallijn die inspeelt op bijvoorbeeld humor of blijdschap en koppelt deze emotie aan het probleem dat opgelost wordt door de animatie. 

Een voorbeeld hiervan is opluchting. Medewerkers die een explanimation te zien krijgen die uitlegt hoe een werkgerelateerde taak sneller en gemakkelijker doorgevoerd kan worden, kunnen hierdoor het gevoel meekrijgen dat ze opgelucht zijn dat het werk vergemakkelijkt wordt bijvoorbeeld. 

Korte of langere animaties

De spanningsboog van mensen is tegenwoordig kort. Mede door de snelle aanvoer van informatie die online gemakkelijk te vinden is. Bondige en to-the-point berichten zijn daarom in veel gevallen het meest effectief. 

Een animatie video die te veel tijd in beslag neemt, lijkt dan ook vaak minder doeltreffend in het activeren van de doelgroep. Wel moet er rekening gehouden worden met het doel van de animatie. Waar animatie video’s die extern verspreid worden vaak korter moeten zijn, kunnen animaties voor interne communicatie juist langer zijn. In het eerst scenario wordt er bijvoorbeeld gestuurd op de verkoop van een product of dienst en in het tweede scenario op het informeren van medewerkers.