Het begint met de innovators. Dan komen de early adopters, de early majority, de late majority en tenslotte de laggards. De meeste marketeers kunnen de stadia van een innovatie moeiteloos opdreunen. Deze fases gelden niet alleen voor producten, maar ook voor marketingmiddelen. Zo lijken social media inmiddels de fase van late majority wel te hebben bereikt. Online video bevindt zich nog een paar fases daarvoor, als we de resultaten van de ‘Online Video Monitor‘ mogen geloven. Video lijkt de fase van ‘daar moeten we iets mee doen’ in veel gevallen nog niet te zijn ontgroeid. Belangrijker nog: er worden nauwelijks doelstellingen geformuleerd voor online video. Het verfraaien van de website is het voornaamste doel om een video te ontwikkelen. Niet zo vreemd dat marketeers de resultaten van video dan ook amper meten.

Gisteren werden tijdens het evenement Online Video For Winners in Hilversum de resultaten van de Online Video Monitor bekendgemaakt. De voornaamste uitkomst van het onderzoek, is dat marketeers het belang van online video de komende jaren wel zien groeien, maar nog niet goed weten wat ze ermee willen bereiken. De vragenlijst, die onlangs werd uitgezet door Marketingfacts, is ingevuld door 382 marketingprofessionals. Het doel van de Online Video Monitor was erachter te komen hoe online video wordt ingezet door marketingprofessionals en waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.

Resultaten

Maar liefst 72 procent van de ondervraagden zet online video inmiddels in binnen de marketingmix. Waarom ze dat doen, weten ze nog lang niet altijd. Slechts een op de drie stelt concrete doelstellingen op voor online video. En van de groep die wel doelstellingen bepaalt, weet slechts de helft of deze doelstellingen ook daadwerkelijk worden gehaald.

De belangrijkste reden om online video te gebruiken, is het informeren van de doelgroep (genoemd door 71%). Daarna komt het verhogen van de naamsbekendheid (55%). Commerciële doelstellingen als sales (34%) en leadgeneratie (30%) scoren een stuk lager.

 

De meest gebruikte parameters voor het meten van de effectiviteit van online video zijn het aantal views (86%), de gemiddelde kijkduur (64%) en het aantal unieke kijkers (52%). De conversieratio (37%) komt slechts op een vierde plaats. Of een video wordt bekeken, is dus het belangrijkste succescriterium. Dat komt ook overeen met de voornaamste doelstelling: informatie overbrengen en het verhogen van de naamsbekendheid.

Belangrijker

Ruim acht op de tien (84%) van de marketeers twijfelt er niet aan dat online video de komende jaren een belangrijker onderdeel wordt van hun eigen digitale strategie. De verwachting is dat het bepalen van de return on investment (ROI) de komende jaren in belang toeneemt. Bedrijven kijken steeds serieuzer naar mogelijkheden om video commercieel in te zetten, en dat maakt het eenvoudiger om de ROI te bepalen. Het succes van online video wordt dan in toenemende mate niet meer beoordeeld aan de hand van het aantal views, maar op basis van de conversieratio.

Source: Marketing Facts