Wat is een 3D Animatie: Ruimtelijke animatie, zowel digitaal als traditioneel. Traditioneel staat 3D voor animatie met ruimtelijke objecten (of karakters).

Wat is een Acteur/Actrice: persoon die karakter of personage in het filmische verhaal speelt.

Wat is een Animatie: in de film het achter elkaar spelen van stilstaande beelden, die samen een verhaal vertellen. Dit kan met getekende of computer geanimeerde beelden.

Wat is een Art Director: verantwoordelijke voor de gehele visuele plaatsing en de manier waarop hij visueel communiceert, stemmingen stimuleert, contrasten kenmerkt en psychologisch appelleert aan een doelgroep.

Wat is een Bedrijfsfilmvideo’s gemaakt voor zakelijke of informatieve doeleinden. Daaronder vallen promotievideo’s, productvideo’s, trainingsvideo’s en infomercials. Het doel van een bedrijfsfilm is met name klantenwerving, informeren en gericht de doelgroep aanspreken. De bedrijfsfilm wordt over het algemeen door de marketing- en communicatieafdeling van een bedrijf gecoördineerd.

Wat is een Camerahet apparaat waarmee de beelden en het geluid van de web video worden vastgelegd. Met de instellingen van de camera wordt het beeld aangepast.

Wat is een Camjo: Een videojournalist die alleen als reportageploeg met kleine digitale camera aan de slag gaat.

Wat is een Clipgraphs: een format bestaand uit type GIF, een foto waarvan alleen een klein deel beweegt.

Clip vertalen: het overzetten van de tekst uit een clip van een brontaal, de taal waarin de oorspronkelijke tekst is geschreven, in een doeltaal, de taal waarin de overgezette tekst of vertaling is opgesteld.

Wat is een Copywriter: een tekstschrijver die is gespecialiseerd in het schrijven van reclametekst en andere wervende teksten.

Fashion Clipvideo’s die gemaakt worden voor Fashion merken en brands. Het kan hierbij gaan om een fotoshoot voor een collectie die wordt gefilmd waarvan leuke clips worden gemaakt, maar ook winkel openingen of promo’s en commercials zijn voorbeelden van soorten content die worden gemaakt.

Wat is een Figurant: heeft geen werkelijke rol maar is wel zichtbaar/hoorbaar in de video of reclamespot. Figuranten worden gebruikt om een productie er realistischer uit te laten zien.

Wat is een Film: (in de strikte betekenis) is alleen de opname van bewegend beeld, dus zonder audio.

Wat is een Fotograaf: iemand die (in het bijzonder beroepshalve) foto’s maakt met een fototoestel.

Go-Pro film: Video gemaakt met een Go-Pro, ook in vorm van een timeslice te gebruiken.

Wat is een MCN: Multi-Channel Networks (netwerken met meerdere kanalen) zijn netwerken die samenwerken met meerdere YouTube-kanalen, vaak om hen hulp te bieden op het gebied van bijvoorbeeld producten, programmering, financiering, crosspromotie, partnerbeheer, beheer van digitale rechten, het genereren van inkomsten/verkoop en/of het vergroten van het kijkerspubliek.

Wat is Monteren: in de filmtechniek is de ordening van beeld en geluid in een film. De ordening kan snel en afwisselend zijn of juist traag. Er zijn films die van het begin tot het einde slechts uit één enkel onafgebroken beeld bestaan. Dat er dan toch steeds iets anders te zien is komt doordat de camera zich verplaatst of omdat er voor de camera steeds iets anders gebeurt. Dit valt niet onder montage, maar onder cameravoering en regie en noemt men een long take.

Wat is een ICT-clip: een informerend of uitleggende video over het vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context. Voor abstracte verhalen die vaak bij de ICT-clipt verteld worden, wordt vaak gebruik gemaakt van Animatie.

Wat is een Interactieve Video: dynamische video’s waarbij de kijker het voor het zeggen heeft. Op verschillende momenten kan de kijker keuzes maken, met behulp van klikbare buttons. Zo kiest hij zelf wat hij wil zien en waar hij naar door wil klikken.

Wat is een Kinetic Tekst Animatie/Motion Typography: staat bekend als de techniek dat beweging integreert  met tekst. Het probeert de aandacht van de kijker krijgen door ze visueel de woorden te laten volgen, naar boven of beneden door de pagina. Het maakt ook gebruik van kleur, grootte en lettertype selectie om bepaalde woorden te markeren. Deze kunnen op hun beurt bepaalde emoties bij de kijker/lezer oproepen, in het bijzonder wanneer deze is gekoppeld aan audio die gebruik maakt van een passend accent en intonatie.

Wat is een Live Drawing Animatie: hier wordt middels een stop-motion techniek getoond hoe iemand een tekening maakt.

Wat is een Livestream: Daarbij wordt media direct via computernetwerken verspreid. Door het gebruik maken van streamen kan de verzonden media direct bekeken en beluisterd worden zonder dat de volledige uitzending gedownload is. Het is een veelgebruikte manier om een event, conferentie of vergadering uit te zenden op internet, omdat bijvoorbeeld niet iedereen aanwezig kan zijn in de zaal.

Wat is Marketingalles wat hoort bij wat een bedrijf doet om de verkoop van producten of diensten te verbeteren. Video is een belangrijk onderdeel geworden van de marketing, door de combinatie van efficiënt informatie overbrengen en de manier waarop het krachtig verspreid kan worden over het internet. Video wordt zwaar meegewogen in de waarde van een pagina. Daarnaast is YouTube de tweede zoekmachine na Google.

Wat is een Mixed-media Animatie: hier worden animatie toegevoegd aan filmisch beeld.

Wat is Montagehet na elkaar plaatsen van de fragmenten van geschoten filmmateriaal waarmee een bepaald effect bereikt wordt. Bij web video is vaak het doel zo aantrekkelijk en duidelijk mogelijk een verhaal te vertellen.

Wat is een Ondertiteling: een tekstuele versie van de dialoog van een film of een televisieprogramma die meestal aan de onderkant van het scherm wordt getoond. Om clips internationaal in te zetten worden vaak ondertitelingen toegevoegd.

Wat is een Presentator of presentatrice: doorgaans een persoon die radio- of televisie-programma’s presenteert – maar ook evenementen die niet worden uitgezonden, kunnen een presentator hebben.

Wat is een Producer: is een persoon die verantwoordelijk is voor de productie van een bepaalde film. Hij is degene die de financiën en de organisatie van een film overziet en op zoek gaat naar de financiële middelen, dit kan zowel bij de overheid als bij privépartners zijn, op nationaal en internationaal niveau. Hij is verantwoordelijk voor alle zakelijke en organisatorische aspecten bij het maken van een film.

Wat is een Product Video: Een product video is een manier om te illustreren hoe een product of dienst werkt. Het kan als promotie video werken, maar daarnaast kan het ook laten zien wat een product allemaal kan, of bijvoorbeeld tutorials maken om nog meer mogelijkheden te tonen.

Wat is een Promotie Video: manier om marketing en film te combineren. Het gebruikt filmische technieken om op een prikkelende manier een bedrijf, product, activiteit of proces te presenteren.

Wat is een Regisseur: de persoon die verantwoordelijk is voor de totale uitvoering van een filmproject en wordt in Europa ook vaak gezien als de “maker” van de film, zoals de auteur van een boek. De regisseur is echter alleen de artistiek leider van het filmproces en zal altijd een producent naast zich hebben voor de financiële kant van het proces.

Wat is een Screen Rec Animatie: De basis van Screen rec animatie is het laten zien wat er op het beeldscherm gebeurt en dat te animeren.

Wat is een Script/Scenario/Screenplay: beschrijft alles wat er in de film of video gebeurt, tot in detail.  . Technische details en camera-instructies staan er zelden in: deze horen in een draaiboek.

Wat is een Slowmotion: door meer frames per seconde in een video te plaatsen, lijken de bewegingen in een film langer te duren.

Wat is een Sociale media: online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers.

Wat is een Stockbeelden: zijn bestaande beelden die gebruikt kunnen worden voor diverse toepassingen.

Wat is een Storyboard: een verzameling uitgetekende shots van scènes uit een filmscript zoals de regisseur ze voor ogen heeft. Ze zijn bedoeld om de acteurs en de crew te helpen een beeld te krijgen van hoe de scène eruit moet komen te zien.

Wat is een Studio: speciale ruimte voor het maken van radio- of tv-programma’s

Wat is een Talkshow/Praatprogramma: een televisieprogramma waarbij het hoofdaandeel uit het praten bestaat.In het algemeen stelt de gastheer of -vrouw een gast vragen, waarop deze antwoordt. Soms zijn de programma’s serieus van aard, soms is het de bedoeling om zo veel mogelijke gevatte vragen te stellen en te beantwoorden.

Wat is een Timeslice/ Bullettime: een begrip dat is geïntroduceerd in de film The Matrix, en duidt een bijzondere wijze van slowmotionfilmen aan, waarbij gebruik is gemaakt van tientallen camera’s die de actie vanuit lichtelijk verschillende hoeken rondom filmen. Het effect is, alsof de kijker kan rondlopen te midden van de handelingen, terwijl de tijd, en dus de overige bewegingen, zijn vertraagd of zijn stilgezet.

Wat is een Vector animatie: Een 2D animatie techniek waarbij de afbeeldingen niet opgebouwd worden uit een raster van pixels, maar uit paden, die worden gedefinieerd door een begin- en eindpunt, en andere punten, bochten, hoeken en langs de weg. Een pad kan een lijn, een vierkant, een driehoek of een bochtige vorm zijn. Deze paden kunnen worden gebruikt om eenvoudige of complexe tekeningen. Paden worden ook gebruikt om de karakters van specifieke lettertypes te definiëren.

Wat is een Video Clip/Music Video: Een videoclip is een korte film op muziek om een muzikant en zijn werk te promoten.

Wat is een Video: (Latijn voor ik zie) is de elektronische synchrone opname van bewegend beeld en geluid. Video kan worden opgenomen en weer afgespeeld. Moderne videostandaarden laten toe meer informatie op te nemen, bijvoorbeeld tekst voor een synchrone ondertiteling.

Wat is Vimeo:  is een videowebsite waar gebruikers video’s kunnen uploaden, delen en bekijken, ze moeten daarvoor afstand doen van hun exclusieve rechten op het beeldmateriaal en alle andere inhoud die ze uploaden. In tegenstelling tot YouTube werkt Vimeo niet met advertenties. Daar staat tegenover dat wanneer je gebruik wilt maken van alle Vimeo faciliteiten er een abonnement afgesloten moet worden.

Als je op zoek bent naar een videowebsite waar je te allen tijde elke video kan uploaden, dan is Youtube voor jou het meest geschikt. Ben je een professional op het gebied van film, video, kunst of iets anders grafisch en wil je gezien worden door je collega’s, dan is Vimeo zeker een goede keus.

Wat is een Voice-Over: een stem die in een film of tv-programma buiten het beeld (zonder dat de spreker te zien is) commentaar geeft.

VMS: Virtual Memory System, besturingssysteem van HP voor zeer snelle computers, zoals de Itanium, gemaakt voor meerdere processors.

Wat is YouTube: is een website waar de gebruiker filmpjes kan publiceren, maar daarvoor zijn auteursrecht afstaat.De website is momenteel eigendom van Google. Iemand die een film uploadt, kan de film voorzien van tags. Dit zijn trefwoorden, op de Nederlandse versie van YouTube ‘labels’ geheten, die een classificatie mogelijk maken. YouTube is gratis, omdat zij werken met advertenties. Op YouTube mag tot 15 minuten aan film geüpload worden, langere films moeten apart een verzoek indienen.

Als je op zoek bent naar een videowebsite waar je te allen tijde elke video kan uploaden, dan is Youtube voor jou het meest geschikt. Ben je een professional op het gebied van film, video, kunst of iets anders grafisch en wil je gezien worden door je collega’s, dan is Vimeo zeker een goede keus.

Wat is een 360 Graden Videoeen nieuwe technologie dat de mogelijkheid biedt om interactieve video’s te maken. Door middel van navigatie binnen de 360° video, krijgt de gebruiker het idee alsof hij de camera in eigen handen heeft.

Clipforce WIKI – Online Video en Animatie