De jubileumtentoonstelling ‘Van Gogh aan het werk’ laat zien hoe Vincent van Gogh zich in een periode van maar 10 jaar ontwikkelde tot een unieke kunstenaar met een imposant oeuvre. Ruim 200 werken geven inzicht in Van Goghs werkwijze: naast schilderijen, werken op papier en brieven worden ook persoonlijke materialen van Van Gogh getoond, zoals zijn originele schetsboekjes, verftubes en het enige bewaard gebleven palet, afkomstig uit Musée d’Orsay. Met deze tentoonstelling wordt de afsluiting van acht jaar onderzoek naar zijn werkwijze gevierd én het 40-jarig bestaan van het van Gogh museum.

ClipForce produceerde en monteerde onder andere deze clip die werd gepresenteerd aan de pers voor de (her)-opening van het Van Gogh Museum.