Diabetes is een ernstige ziekte die wel te behandelen maar nog niet te genezen is en die wereldwijd meer dan tweehonderd miljoen mensen treft. Alleen al in Nederland overlijden dagelijks 27 mensen aan de gevolgen van diabetes. Gek genoeg wordt er meer geïnvesteerd in het veraangenamen van het dagelijks leven van patiënten, dan in het zoeken naar een echte oplossing; dat wil zeggen complete genezing.

In 2006 is Stichting DON (Diabetes Onderzoek Nederland) opgericht door Maarten de Gruyter type I patient. Het doel van Stichting DON is het onder-steunen van fundamenteel diabetesonderzoek in de meest ruime zin van het woord. Fundamenteel onderzoek moet inzicht verschaffen in de oorzaak van deze slopende ziekte die niet alleen dodelijk is maar ook in veel gevallen tot ernstige, invaliderende problemen als blindheid, hart- en vaatziekten, nierfalen en amputaties leidt.

Aan investeringen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ontlenen diabetespatiënten de hoop dat complete genezing misschien ooit tot de mogelijkheden gaat behoren.

Om het fundamentele diabetesonderzoek structureel te ondersteunen, houdt Stichting DON zich onder meer bezig met de werving van externe donateurs. Donaties zijn bestemd voor algemene, door de stichting gesteunde projecten of voor specifieke onderzoeksprojecten in gerenommeerde laboratoria. Momenteel zijn er twee door stichting DON gesteunde onderzoeken in volle gang.

Videocontent en vooral ‘videosnacks of videobites’ is de grote ontwikkeling op het web en op mobile. Videosnacks zijn clips van rond de 2 minuten. Beeld zegt tenslotte meer dan 1000 woorden en seeing is believing. De kwaliteit van de internet verbindingen wordt met de dag beter en het aantal smartphones met de dag groter.

Video op internet zal in 2013 5 maal groter zijn dan nu. In 2019 is 90% van het dataverkeer op internet video gerelateerd.
ClipForce speelt in op deze ontwikkeling door voor bedrijven en instanties alles uit handen te nemen als het gaat om de productie van videocontent en animaties.