online video tool

In samenwerking met Media Buying Systems (MBS) introduceren de SPOT-zenders Ster, RTL en SBS een nieuwe tool waarmee online video campagnes gepland kunnen worden. Hiertoe is in de eerste week van september de bestaande tv-software van MBS uitgebreid met online video. De meerderheid van de mediabureaus maakt van deze software gebruik voor de planning van tv-campagnes.

De online video tool kan gebruikt worden voor het aanvragen van campagnes bij Ster, RTL en SBS. De module communiceert rechtstreeks met de server van de zenders, waardoor planners direct feedback krijgen. Op dezelfde wijze wordt de module ook gebruikt voor het monitoren van online video-campagnes. Mediabureaus kunnen hiermee in één handeling de gerealiseerde impressies over alle zenders rapporteren. Naast impressies wordt ook data als het aantal clicks, CPM-tarief, gehonoreerd budget, completion rates en Click Through Ratio gerapporteerd.

Met de nieuwe module nemen de zenders een voorschot op de online GRP’s die Stichting Kijkonderzoek (SKO) in 2015 met het nieuwe online video-onderzoek wil gaan rapporteren. SKO zal in het eerste kwartaal starten met publicatie van resultaten op device niveau (impressies). De timing is om in het vierde kwartaal van 2015 te starten met publicatie van resultaten op doelgroep niveau (GRP’s, contacten en bereik). Op dit moment werkt de module van MBS met online impressies, die door de zenders gerapporteerd worden. De timing is om in het eerste kwartaal van 2015 over te stappen op de online impressies van SKO en hier in het vierde kwartaal van 2015 de resultaten op doelgroep niveau aan toe te voegen.

De verwachting van SPOT is dat meer SPOT-zenders en online video-platforms zich in de loop van 2015 zullen aansluiten op de online module van MBS. BrandDeli heeft al aangegeven in het eerste kwartaal 2015 deel te gaan nemen en MBS is in gesprek met onder meer TMG, Sanoma en YouTube over deelname in deze nieuwe online video-module.

Tv-planner steeds vaker videoplanner
De SPOT-zenders spelen ook in op de ontwikkeling bij mediabureaus waar tv-planners in meerdere mate ook verantwoordelijk zijn voor de planning van online video-campagnes. In het verlengde van hun tv-campagne schakelen steeds meer adverteerders online video in om vooral de lichte tv-kijkers te bereiken. Het betreft hier vooral branding campagnes gericht op de traditionele marketing KPI’s.

Over SPOT
SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame. SPOT verzorgt informatie over televisie als reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de belangen van de reclamebedrijven van de televisiezenders. De volgende organisaties participeren in SPOT: Ster, Discovery Networks Benelux, ORN, RTL Nederland, FOX Channels Benelux, AT5, SBS Broadcasting, Disney Channels Benelux, BE VIACOM Benelux, NBCU, Eurosport en Sport1.

 

Bron: Marketingtribune.nl