Bij vraagstukken op het gebied van bedrijfshuisvesting speelt belangenverstrengeling maar al te vaak een bedenkelijke rol. Solved. maakt hieraan resoluut een einde, door te kiezen voor een volledig transparant businessmodel.

Samen met Solved. produceerden wij een aantal video’s voor op de website. Het gaat om testimonials en compilaties. Solved. laat de tevreden klanten aan het woord en op deze manier krijgt de potentiële klant een goede indruk van het de onafhankelijke huisvesting specialist Solved.. Beeld zegt te slotte meer dan 1000 woorden…

Videocontent en vooral ‘videosnacks of videobites’ is de grote ontwikkeling op het web en op mobile. Videosnacks zijn clips van rond de 2 minuten. Beeld zegt tenslotte meer dan 1000 woorden en seeing is believing. De kwaliteit van de internet verbindingen wordt met de dag beter en het aantal smartphones met de dag groter.

Video op internet zal in 2013 5 maal groter zijn dan nu. In 2019 is 90% van het dataverkeer op internet video gerelateerd.
ClipForce speelt in op deze ontwikkeling door voor bedrijven en instanties alles uit handen te nemen als het gaat om de productie van videocontent en animaties.