Het Rijksmuseum biedt een Fellowship Programma voor excellente kandidaten die zich bezighouden met objectgericht onderzoek naar de kunst en geschiedenis van de Lage Landen. Het doel van het programma is het opleiden van een nieuwe generatie museumprofessionals: nieuwsgierige, objectgerichte specialisten die onze kennis van de Nederlandse kunst en geschiedenis verder ontwikkelen. Het onderzoek moet verband houden met de collectie van het Rijksmuseum en kan elk object omvatten uit de talrijke bezittingen van het museum, zoals Nederlandse schilderijen, beeldhouwwerken, decoratieve kunst, prenten, tekeningen, foto’s en historische kunstvoorwerpen.

Als onderdeel van de promotie van dit programma maakte het Rijksmuseum met Clipforce deze video. Hierin is een kandidaat aan het woord die deelneemt aan het Fellowship Programma. Zij vertelt wat zij doet en de mogelijkheden die het programma ter beschikking stelt.