Voor Achmea filmden wij deze klantcase waarin een echtpaar vertelt over de wateroverlast die zij afgelopen zomer ondervonden. In de video wordt toegelicht wat zij gedaan hebben om zich in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast. Klanten informeren over klimaatverandering is voor Achmea een van de speerpunten van komend jaar. De video is intern en extern gebruikt en onder andere verspreid via social media om jongeren te wijzen op de gevolgen van klimaatverandering.