Achmea, sinds 2009 lid van de Stichting Lezen & Schrijven, ondersteunt de aanpak van laaggeletterdheid van harte. Als verzekeraar met zo’n acht miljoen klanten speelt Achmea een natuurlijke rol bij het aanpakken van dit grote maatschappelijke probleem. Het bedrijf wil dat de communicatie met zijn klanten duidelijk en begrijpelijk is. Daarom herschrijft Achmea polisvoorwaarden, klantbrieven en internetteksten in eenvoudig Nederlands (taalniveau B1). Ook biedt Achmea steeds meer informatie op maat aan, zodat de klanten niet worden vermoeid met informatie die niet voor hen geldt.

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden roept sinds 2015 elk jaar twee mensen uit tot Taalheld. Dit zijn personen die zich in het voorgaande jaar bijzonder verdienstelijk hebben ingezet voor een beter geletterd Nederland. Dit wordt mogelijk gemaakt door Achmea.

Ook dit jaar werden er weer twee taalhelden uitgeroepen. Hierbij was Clipforce aanwezig om een evenregistratie te maken.