Online video is in opmars. In augustus van dit jaar keek 83,3 procent van de Nederlandse bevolking online video. Gemiddeld bijna een uur per dag. Interessant is het verschil in kijkgedrag tussen mannen en vrouwen, maar ook per leeftijdscategorie verschilt het kijkgedrag significant.

Mannen tussen 25 en 34 jaar keken het meest. Zij keken gemiddeld 38,3 uur naar in totaal 471,4 videos. Dames uit de zelfde leeftijdscategorie keken ‘slechts’ 17,2 uur naar 206,2 video’s. De groep die zich het minst aangetrokken voelt tot online video zijn dames boven de 55 jaar. Zij keken slechts 11,6 uur online video. Ook als je alle leeftijdsgroepen bij elkaar optelt verschilde het kijkgedrag tussen mannen en vrouwen significant. Mannen keken gemiddeld 112,5 videos meer en 10,1 uur langer dan vrouwen.

The_Dutch_Online_Video_Landscape_600px

Bron: Emerce.nl