Clipforce video en animatie adverteert en communiceert op retailnews.nl en retailtrends.nl, het grootste online platform voor retail en brands. Clipforce.nl plaats banners met de boodschap dat online video de nieuwe winkelmedewerker is, de nieuwe gebruiksaanwijzing en windowshopping; tijd om kennis te maken. Hoe kunnen we helpen?

Met deze campagne wil Clipforce retailers en merken bereiken voor het ondersteunen op het gebied van online video en animatie.

Een aantal leuke artikelen over retail en shoppen: