In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Ze willen files op de drukste punten in 2014 verminderen met 20 procent. Dat doen ze met een pakket van ruim 300 praktische, meetbare maatregelen. In 2015 worden de resultaten gepresenteerd. Gezien de eerste positieve resultaten is besloten het programma voort te zetten. Het ministerie en de regio’s investeren daarom aanvullend circa 600 miljoen euro in de periode 2014 tot en met 2017. Hiermee willen de partijen 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden realiseren. De doelstelling van het programma Beter Benutten is daarmee verbreed.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Clipforce produceerde deze animatie Beter Benutten die dient als uitleg voor dit nieuwe programma. In deze video wordt uitgelegd dat om de bestaande infrastructuur beter te benutten, het nodig is om data slimmer in te zetten en de keten voor mobiliteit en reisinformatie slim en open te organiseren. Voor de overheid ligt hierin de taak bronnen en infrastructuur open te stellen en veiligheid en privacy te waarborgen. Hoe kunnen we data breed ontsluiten en slim combineren, zodat reisinformatie op maat mogelijk wordt?